PÅSKBUDSKAP FRÅN H.H. ÄRKEBISKOP GABRIEL AV KOMANA, DEN EKUMENISKE PATRIARKENS EXARK

Kära Fäder, Bröder och Systrar,

Kristus är uppstånden !

”Större kärlek har ingen än den som ger sitt liv för sina vänner.” (Joh. 15:13)
”Så älskade Gud världen att Han gav Sin ende Son, för att de som tror på Honom inte skall gå under utan ha evigt liv” (Joh. 3:16)

Jag har valt ut dessa ord som Kristus lämnade till sina apostlar några få timmar före Sitt Lidande, vilka evangelisten Johannes har fört vidare till oss för att de innehåller två nyckelord som är förbundna med Herrens uppståndelse, kärlek och liv. Det är i själva verket så, att om vi gläds denna dag i våra familjer, församlingar och kloster, så är det på grund av den stora kärlek som Jesus hyste för varenda en av oss och för att den öppnar vägen för oss till det liv Han erbjuder oss.

Vi behöver alla kärlek och vi är kallade till livet. Det är en universell realitet som delas av alla människor på jorden : liv utan kärlek är meningslöst. Vi som är kristna måste bära vittnesbörd om kärlek. Vi kan naturligtvis tala om den, men mer än så, vi måste leva den - det är det mest övertygande sättet att uttrycka den. Det är just vad Herren gjorde. Han älskade oss så långt som att ge sitt liv för oss. Hans död och Uppståndelse är de två sidorna av det insegel Han en gång för alla har satt på våra hjärtan.

Förvisso, Påsken är en stor och vacker helg som betecknar ett ”passerande”, en övergång, det är betydelsen av ordet Pessah på hebreiska. Det är en glädjens fest vi firar, för Kristus gick segerrikt genom döden, och detta ’passerande’ är definitivt. Men låt oss vända uppmärksamheten mot det faktum att om Kristi Uppståndelse är en historisk händelse så är den inte statisk eller fryst i tiden. Från den dagen och framdeles fortsätter Herren att ’passera’ genom våra liv och erbjuda Sin kärlek till oss här på jorden i all evighet. Det är i varje ögonblick av vårt dagliga liv som Herren sträcker ut Sin hand mot oss och säger : "Jag erbjuder dig Min kärlek om du vill ha den.” Låt oss se vad detta betyder i realiteten. När vi ser på våra liv, alla människors liv på jorden, frestas vi till sorgsenhet, liksom Predikaren säger : "Allt är fåfänglighet och ett jagande efter vind” (Pred. 2:17). Så mycken olycka, så mycken splittrad kärlek. Allvarliga sjukdomar, oväntade olyckor, en ålderdom då allt är i avtagande : allt detta kan göra oss utmattade. Många unga är osäkra om sin framtid och ångestfyllda och söker ibland substitut som inte har någon morgondag.

Inför denna fruktan, denna ångest måste vi komma ihåg att Långfredagen kommer före Påsken. Vi måste i tanken återvända till Getsemane : ”Min själ är bedrövad intill döden” (Mark. 14:34) och till Korsfästelsen : ”Min Gud, varför har Du övergivit mig ?” (Mark. 15:34). Vi kommer då att inse att Uppståndelsen inte bara är en enkel och trevlig familjefest utan en frambrusande hymn till livet och kärleken ! Om Kristus accepterade lidande, förödmjukelser (kenosis), utstötthet, att apostlarna övergav Honom och till slut döden på korset så är det så att vi genom Uppståndelsens mysterium som sedan följde inte behöver känna fruktan längre.

Senare erbjöds Thomas att sticka sin hand i såret som förorsakats av lansen vid Korsfästelsen. Denna gest var till för var och en av oss : genom att röra vid Kristi sida fick aposteln i gåva Guds oändliga kärlek och en öppen väg till liv. Då förvandlas vårt tvivel som kommer av våra mångfaldiga förskräckelser och prövningar till stort hopp och en akt av tro : Min Herre och min Gud (Joh. 20:28). Ja, som Herren sade till Thomas säger Han till envar av oss :’Jag erbjuder dig Min kärlek och Mitt liv om du vill ha dem’. Och det är till oss som Kristus säger : Välsignade är de som inte har sett och ändå tror !” (Joh. 20:29). Herrens Uppståndelse uppenbarar därför för oss det sanna syftet med Korset mysterium : Herren Jesu kärlek till oss, till alla människor på jorden.

Kära Fäder, Bröder och Systrar,

På denna stora och strålande fest omfamnar jag er alla med stor kärlek och glädje. Vi har nu uppstått med Kristus, vi har sett det sanna ljuset och det är det gudomliga Livet som hädanefter flyter i våra ådror !

Kristus är uppstånden !
Han är sannerligen uppstånden !

Paris 2/15 april 2012
St Alexander Nevskijkatedralen, Paris

+Ärkebiskop Gabriel av Komana,
den Ekumeniske Patriarkens Exark

Retour haut de page
SPIP